Українська мова (теми занять для самостійного вивчення)

  • Home-
  • Українська мова (теми занять для самостійного вивчення)

Українська мова (теми занять для самостійного вивчення)

Викладач Тураєва І.В.

Завдання з української мови для груп М-20, М-21, М-22, М-23

О.Білецька «Українська мова. Зовнішнє незалежне оцінювання. Комплексне видання для підготовки до ЗНО і ДПА».

Теми:

1. Чергування У-В, І-Й.

2. Найпоширеніші випадки чергування приголосних звуків.

3. Чергування голосних звуків.

4. Правопис літер, що позначають ненаголошені голосні Е, И, О.

5. Сполучення ЬО, ЙО.

6. Правила вживання м¢якого знака.

Опрацювати теоретичні відомості, виконати вправи і тести.


Теми занять з дисципліни «Українська мова»

( викладач Шумінська Т.М.)

Групи М-10, М-11, М-12, М-13:

Тема №1 – Мовлення як предмет стилістики і культури мовлення. Два рівні володіння українською літературною мовою: мовлення правильне і мовлення комунікативно доцільне. Мовна стійкість як ключова риса національномовної особистості.

Тема №2 – Функціональна стилістика і культура мовлення. Функціональні стилі мовлення. Стилістичні норми.

Групи Ф-10, Ф-11, М-14:

Тема №4 – Правопис. Орфографічна норма. Правопис знака м’якшення.


Українська мова

Викладач Бікетова А.В.

ЗТ-10

Тема 2 Функціональна стилістика і культура мовлення.

Тема 3 Загальна характеристика звукового складу мови. Орфоепічні норми. Склад і наголос. Правила переносу слів.

ЗТ-11

Тема 3 Загальна характеристика звукового складу мови. Орфоепічні норми. Склад і наголос. Правила переносу слів.

Тема 4 Правопис. Орфоепічна норма. Правопис знака м’якшення .

МЛР-10

Тема 10 Правопис слів з ненаголошеними голосними.