Математика (теми занять для самостійного вивчення)

  • Home-
  • Математика (теми занять для самостійного вивчення)

Математика (теми занять для самостійного вивчення)

Завдання з математики для самостійного опрацювання студентами групи ЗТ-10. ЗТ_11, викладач Болібок В.М.

Тема. Арифметичнийкорінь n-гостепеня тайого властивості

План вивчення теми

Письмові завдання, зробитив конспекті

Література

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. Освіти / Є.П. Нелін. – Харків: Вид-во «Ранок», 2018. – 328с.

1. Означення

Записати формули

Стр. 47, 49, 50

2. Область допустимих значень

Стр. 47, 51

3. Властивості кореня n-го степеня

Стр. 48, 52

4. Розв’язати завдання

Письмово в конспекті.

№№ 3.1.1 – 3.1.7

№№ 3.1.11-3.1.15

Тема. Степеневіфункції,їхвластивості і графіки.

План вивчення теми

Письмові завдання, зробитив конспекті

Література

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. Освіти / Є.П. Нелін. – Харків: Вид-во «Ранок», 2018. – 328с.

1. Графіки.

Побудувати графіки

Стр. 64, 65, 66

2. Властивості.

Для кожної функції записати властивості

Стр. 65, 67

3. Побудувати графіки функцій.

Приклад 2.

Стр. 69

4. Розв’язати завдання

Письмово в конспекті.

№№ 5.2, 5.3

№№ 3.1.11-3.1.15


Завдання з математики для самостійного опрацювання студентами групи ЛМР-10, викладач Рожкова Г.І.

Тема. Арифметичнийкорінь n-гостепеня тайого властивості

План вивчення теми

Письмові завдання, зробитив конспекті

Література

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. Освіти / Є.П. Нелін. – Харків: Вид-во «Ранок», 2018. – 328с.

1. Означення

Записати формули

Стр. 47, 49, 50

2. Область допустимих значень

Стр. 47, 51

3. Властивості кореня n-го степеня

Стр. 48, 52

4. Розв’язати завдання

Письмово в конспекті.

№№ 3.1.1 – 3.1.7

№№ 3.1.11-3.1.15

Тема. Степеневіфункції,їхвластивості і графіки.

План вивчення теми

Письмові завдання, зробитив конспекті

Література

Математика (алгебра і початки аналізу та геометрія, рівень стандарту) : підруч. для 10 кл. закл. загал. серед. Освіти / Є.П. Нелін. – Харків: Вид-во «Ранок», 2018. – 328с.

1. Графіки.

Побудувати графіки

Стр. 64, 65, 66

2. Властивості.

Для кожної функції записати властивості

Стр. 65, 67

3. Побудувати графіки функцій.

Приклад 2.

Стр. 69

4. Розв’язати завдання

Письмово в конспекті.

№№ 5.2, 5.3

№№ 3.1.11-3.1.15


Теми занять для самостійного вивчення

Дисципліна: математика

Викладач :Л.М. Денисенко

Група

Дата пропущ.

заняття

Теми для самостійного вивчення

Дом. завдання

М-10

М-11

М-12

М-13

13.11.18р.

Обернені тригонометричні функції: .

А.Г.Мерзляк

§5 п. 49,50 №1037,1039,1047,

1076.

15.11.18р.

Ннайпростіші тригонометричні рівняння: ,,

§5 п. 46-48

№ 972, 974, 999,

1021,1023.

20.11.18р.

Розв’язування тригонометричних рівнянь,які відрізняються від найпростіших.

§5 п. 51,52

№1098,1100,1137,

1139.

М-20

М-21

М-22

12.11.18р.

Поняття випадкової події. Класичне означенняймовірності.

Є.П.Нелін

§22 п.22.1

№ 4,9,16.

19.11.18р.

Операції над подіями. Властивості ймовірностіподій.

§22 п. 22.2

№ 2,7,8.Теми занять для самостійного вивчення

Дисципліна: МАТЕМАТИКА

Викладач :О.А. Тратнікова

Група

Дата пропущ.

заняття

Теми для самостійного вивчення

Дом. завдання

Ф-10

Ф-11

М-14

12.11.2018р.

Найпростіші тригонометричні рівняння: ,,

А.Г.Мерзляк(2010р.)

§5 п. 46-48

№972,974,999,

1021,1023.

16.11.2018р.

Розв’язування тригонометричних рівнянь,які відрізняються від найпростіших.

§5 п. 51,52

№1098,1100,1137,

1139.

19.11.2018р.

Підготовка до контрольної роботи

§4-5

№ 826, 904, 1024, 1102.

М-23

12.11.2018р

Поняття випадкової події. Класичне означення ймовірності.

Є.П.Нелін(2011р)

§22 п.22.1

№ 4,9,16.

19.11.2018р.

Операції над подіями. Властивості ймовірності подій.

§22 п. 22.2

№ 2,7,8.

М-24

М-25

15.11.2018р.

Операції над подіями. Властивості ймовірності подій.

Є.П.Нелін(2011р.)

§22 п. 22.2

№ 2,7,8.

Ф-20

15.11.2018р

Поняття випадкової події. Класичне означення ймовірності.

Є.П.Нелін(2011р.)

§22 п.22.1

№ 4,9,16.

Ф-21

13.11.2018р.

Операції над подіями. Властивості ймовірності подій.

Є.П.Нелін(2011р.)

§22 п. 22.2

№ 2,7,8..

20.11.2018р.

Класична ймовірність. Незалежні випробування.

Є.П.Нелін(2011р.)

§22 п. 22.5

№ 3,5,7..