Історія України (теми для самостійного вивчення)

 • Home-
 • Історія України (теми для самостійного вивчення)

Історія України (теми для самостійного вивчення)

Дисципліна «Історія України»

М 10-14 –

Тема: «Входження УРСР до складу СРСР. УРСР в умовах непу»

 • 1.Формальний та реальний статус УСРР у “договірній федерації” радянських республік. Християн Раковський.
 • 2.Утворення СРСР: наслідки для України.
 • 3.Адміністративно-територіальний поділ УСРР.
 • 4.Антибільшовицький повстанський рух.
 • 5.Масовий голод 1921–1923 рр.
 • 6.Впровадження непу в УСРР.
 • 7.Суспільно-політичне життя.
 • 8. Політика коренізації в УСРР.
 • 9.Утворення Кримської АСРР у складі РФСРР. Національна політика радянської влади в УСРР.

ТемаЗміни в промисловості. Зрушення в житті українського села.

 • 1.Хлібозаготівельні кризи.
 • 2. Форсована індустріалізація. Створення військово- промислового комплексу.
 • 3.Згортання непу і перехід до директивної економіки.
 • 4.Розкуркулення і насильницька колективізація. Опір селянства.
 • 5. Голодомор 1932–1933 рр. – геноцид Українського народу.
 • 6.Національно-демографічні зміни в Україні.

Підручники:

1.Кульчицький С.В., В.Власов. Історія України, 10 кл., Генеза, 2018.

Ф-10, Ф-11, ЗТ-10, МЛР-10

Тема: Політичне життя українських земель у складі Польщі.

1. Правовий статус українських земель у складі Польщі.

 • 1.Національна політика та міжнаціональні відносини.
 • 2.Осадництво. Пацифікація.
 • 3.Економічне і соціальне становище населення.
 • 4.Українська кооперація. Просвітні організації краю.
 • 5.Українські політичні організації. Українське народно-демократичне об’єднання.
 • 6.Українська військова організація й Організація українських націоналістів. Євген Коновалець.

Тема: Українські землі у складі Румунії та Чехословаччини. Культурне і релігійне життя на західноукраїнських землях в умовах іноземного панування.

 • 1.Українські землі у складі Румунії.
 • 2.Татарбунарське повстання. Суспільно-політичне життя. Українська національна партія.
 • 3.Українські землі у складі Чехословаччини.
 • 4.Суспільно-політичне й економічне життя.
 • 5.Карпатська Україна. Карпатська Січ. Августин Волошин.
 • 6.Культурне й релігійне життя на західноукраїнських теренах в умовах іноземного панування.
 • 7.Політичне та культурне життя української політичної еміграції.

Підготуватися до Підсумково-узагальнюючого заняття за розділом V «Західноукраїнські землі в міжвоєнний період». Практична робота №5 (кожна група готує по 5 рефератів з даного розділу, відповідають старости)

Підручники:

2.Кульчицький С.В., В.Власов. Історія України, 10 кл., Генеза, 2018.

ЗТ - 11

Тема 11. Початок індустріалізації в Україні

 • 7.Індустріалізація та її необхідність.
 • 8.Зміна господарського механізму.
 • 9.Джерела фінансування
 • 10. Форсована індустріалізація.
 • 11. Підсумки індустріалізації

§19,20 завдання 1,3,4,5 ЗНО тема 24, тести

Тема 12. Колективізація сільського господарства та її трагічні наслідки.

 • 1.Колективізація та її причини .
 • 2.Розкуркулення і насильницька колективізація.
 • 3.Голодомор 1932–1933 рр. – геноцид Українського народу.
 • 4.Підсумки колективізації.

ЗНО,т24, тести. Підручник §21, питання. Узнай, чи є спогади про голодомор у твоїй родині

Тема 13.Громадсько-політичне життя в Україні в 20-х-30-х роках.

 • 1.Формування культу особи Сталіна. Порушення прав людини в умовах тоталітарного режиму.
 • 2. Масові репресії та їх ідеологічне виправдання
 • 3. Великий терор.
 • 4. Припинення українізації. Посилення русифікаторської політики.

ЗНО, т.24, с235-236, підручник §23,24

Тема 14.Ідеологізація національно-культурного життя в радянській Україні.

 • 1.Розстріляне відродження.
 • 2.Антицерковна політика влади та її наслідки. Ліквідація УАПЦ.
 • 3.Конституція УРСР 1937 року.
 • 4.Освіта. Наука. Мистецтво. Кінематограф. Олександр Довженко.

Вся тема 24, тести с.238-242, підручник §25,26. Готуватись до повторення теми.

М20-23,МС25, МО-20, А-25, С-1, ЗТ-20,21, ЗТ-26

Історія України в 1917-1939рр. Підготувати питання.

 • Заснування Української Центральної Ради, її соціальна база.
 • І і II Універсали Центральної Ради.
 • III Універсал Центральної Ради. Проголошення УНР.
 • Проголошення радянської УНР. Війна більшовиків проти Центральної Ради.
 • IV Універсал. Брестський мир і Україна.
 • Українська держава гетьмана П.Скоропадського.
 • Директорія УНР, її склад, внутрішня та зовнішня політика.
 • Проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. Акт Злуки українських земель.
 • Уроки і наслідки української національно-демократичної революції 1917-1920рр.
 • Союзний договір від 30 грудня 1922 року, його сучасна політична оцінка.
 • Українське національно-культурне відродження 1920-х років.
 • Соціально-економічні перетворення в Україні на основі НЕПу.
 • Сталінська політика індустріалізації.
 • Колективізація українського села. Голодомор 1932-1933 рр.
 • Тоталітаризм як явище світового порядку. Масові репресії 30-х рр. в Україні, їх наслідки.
 • Становище західноукраїнських земель в 20-30-ті рр. XX ст. Створення ОУН. Інтегральний націоналізм.
 • Бойко О.Д.Історія України, теми 11,12,13

https://refdb.ru/look/2754171-pall.html

Л-20

Тема 18. Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953 – 1964 рр.)

 • План

1.Внутрішньополітичне становище України у середині 50-х рр. Стан промисловості та сільського господарства. Соціальне та економічне життя населення. Входження Кримської області до складу УРСР.

2.XX з'їзд КПРС і початок лібералізації. Реабілітація жертв сталінських репресій. Ставлення в суспільстві до діяльності М. Хрущова. Загострення боротьби серед вищого партійного керівництва України.

3.Зміни в управлінні господарством. Розвиток промисловості. Аграрна політика у другій половині 50-х — першій половині 60-х рр. XX ст. Нові явища у соціальній сфері. Зрушенняу повсякденному житті населення. Науково-технічна революція.

 • 4.Реформи освіти. Здобутки науки. Посилення русифікації. «Відлига» в українській літературі та у мистецтві. «Шістдесятництво» в українській культурі.Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості. Релігійна політика.

Тема . Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 60 – початок 80-х років).

1.Соціально-економічне та політичне життя в Україні.

2.Порівняльна характеристика політичної діяльності П.Шелеста та В. Щербицького.

3.Дисидентський рух в Україні.

РД-20, М-24, М-25, Ф-20,21

Тема . Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953 – 1964 рр.)

 • План

1.Внутрішньополітичне становище України у середині 50-х рр. Стан промисловості та сільського господарства. Соціальне та економічне життя населення. Входження Кримської області до складу УРСР.

2.XX з'їзд КПРС і початок лібералізації. Реабілітація жертв сталінських репресій. Ставлення в суспільстві до діяльності М. Хрущова. Загострення боротьби серед вищого партійного керівництва України.

3.Зміни в управлінні господарством. Розвиток промисловості. Аграрна політика у другій половині 50-х — першій половині 60-х рр. XX ст. Нові явища у соціальній сфері. Зрушенняу повсякденному житті населення. Науково-технічна революція.

4.Реформи освіти. Здобутки науки. Посилення русифікації. «Відлига» в українській літературі та у мистецтві. «Шістдесятництво» в українській культурі.Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості. Релігійна політика.

Тема . Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 60 – початок 80-х років).

План

1.Соціально-економічне та політичне життя в Україні.

2.Порівняльна характеристика політичної діяльності П.Шелеста та В. Щербицького.

3.Дисидентський рух в Україні.

Тема . Україна в умовах політичної та економічної лібералізації суспільства (1953 – 1964 рр.)

 • План

1.Внутрішньополітичне становище України у середині 50-х рр. Стан промисловості та сільського господарства. Соціальне та економічне життя населення. Входження Кримської області до складу УРСР.

2.XX з'їзд КПРС і початок лібералізації. Реабілітація жертв сталінських репресій. Ставлення в суспільстві до діяльності М. Хрущова. Загострення боротьби серед вищого партійного керівництва України.

3.Зміни в управлінні господарством. Розвиток промисловості. Аграрна політика у другій половині 50-х — першій половині 60-х рр. XX ст. Нові явища у соціальній сфері. Зрушенняу повсякденному житті населення. Науково-технічна революція.

4.Реформи освіти. Здобутки науки. Посилення русифікації. «Відлига» в українській літературі та у мистецтві. «Шістдесятництво» в українській культурі.Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості. Релігійна політика.

Тема. . Україна в період загострення кризи радянської системи (середина 60 – початок 80-х років).

План

1.Соціально-економічне та політичне життя в Україні.

2.Порівняльна характеристика політичної діяльності П.Шелеста та В. Щербицького.

3.Дисидентський рух в Україні.

 • Підручник О.Бойко. Історія України, Київ, 2016 року