Географія (теми занять для самостійного вивчення)

  • Home-
  • Географія (теми занять для самостійного вивчення)

Географія (теми занять для самостійного вивчення)

Дисципліна «Географія»:

М 10-14 , Ф10-11, МЛР-10, ЗТ10-11

Тема: «Загальна характеристика Азії»

1.Особливості економіко-географічного положення Азії. Склад регіону. Сучасна політична карта Азії. Форми державного правління і територіального устрою країн Азії. Типи країн Азії за рівнем економічного розвитку. Міжнародні організації в Азії: АСЕАН, Ліга арабських держав. Райони збройних конфліктів та проявів тероризму.

2.Природні умови і ресурси регіону. Населення Азії. Урбанізаційні процеси. Світові міста, міські агломерації в Азії, мегаполіси Японії та Китаю. Працересурсний потенціал.

3.Особливості економіки країн Азії. Первинний сектор економіки. Добувна промисловість. Сільське і лісове господарство.

4.Вторинний сектор економіки. Основні промислові осередки і регіони. Третинний сектор економіки. Найважливіші міжнародні транспортні коридори та вузли.

5.Нерівномірність економічного розвитку субрегіонів Азії та особливості їх участі у міжнародному поділі праці. Зв’язки України з країнами Азії.

Виконати роботу : Порівняння продовольчого кошика жителів країн Західної та Східної Азії.

Підручник: Г.Д.Довгань, О.Г.Стадник Географія (рівень стандарту)10 клас, 2018