Медична біологія та генетика (теми занять для самостійного вивчення)

  • Home-
  • Медична біологія та генетика (теми занять для самостійного вивчення)

Медична біологія та генетика (теми занять для самостійного вивчення)

Група Ф-25 медична генетика

1.Методи медичної генетики. Генеалогічний метод вивчення спадковості людини. Методика складання родоводів, їх аналіз. Типи успадкування ознак у людини: аутосомно-рецесивний, аутосомно-домінантний, зчеплений зі статтю X-домінантний та X-рецесивний, Y-зчеплений. Особливості родоводів за даних типів успадкування. Цитогенетичний метод, його значення. Методи вивчення каріотипу людини, складання каріограми (ідіограми каріотипу). Методика виявлення статевого хроматину. Значенняцитологічного методу для діагностики спадкових хвороб. Біохімічний метод, його значення в діагностиці молекулярних хвороб. Метод дерматогліфіки. Популяційно-статистичний метод (популяційно-генетичний).

2..ПСРСтеми були дани раніше

Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Медична генетика, як наука і галузь охорони здоров’я

2

2

Цитологічні основи генетики. Генна інженерія.

2

3

Біохімічні основи генетики

2

4

Закономірності успадкування ознак

2

5

Взаємодія генів

2

6

Хромосомна теорія спадковості

2

7

Спадковість і середовище

2

8

Методи медичної генетики

2

9

Методи медичної генетики

2

10

Спадковість і патологія

2

11

Медико-генетичне консультування

2

Разом

22

Група М-20, М-21, М-22, М-23, М-24« Медична біологія» 2 бригада

К змістовному модулю 1

Тема 1.Структурно-функціональна організація клітини. Розмноження на клітинному рівні.

Тема 2. Молекулярні основи спадковості. Реалізація спадкової інформації.

Тема 3. Закони спадковості. Взаємодія генів. Зчеплене успадкування.

Тема 4. Спадковість і мінливість організмів

Тема 5. Методи дослідження спадковості людини.

Тема 6. Генні хвороби людини та методи діагностики їх.

Тема 7. Хромосомні хвороби та методи діагностики їх.

Тема 8. Молекулярно-генетичні механізми онтогенезу.

ПСРСтеми були дани раніше.

7. Самостійна робота

з/п

Назва теми

Кількість

годин

1

Структурно-функціональна організація клітини. Розмноження на клітинному рівні.

2

2

Реалізація генетичної інформації.

Закономірності успадкування ознак людини

3

3

Мінливість у людини, як властивість життя і генетичне явище.

3

4.

Генетична небезпека забруднення середовища. Поняття про антимутагени і комутагени

2

5

Методи дослідження медичної генетики

2

6

Генні хвороби з порушенням обміну вуглеводів (глікогенози); амінокислот (гістидинемія, цистинурія); ліпідів (Тея — Сакса); вітамінів, мінеральних речовин

2

7

Хромосомні хвороби з порушенням структури та кількостіхромосом (хвороба “котячого крику”, Едвардса, трисомія-Х, дисомія Y-хромосоми

2

8

Медико-генетичні аспекти сім’ї. Поняття про мультифакторіальні хвороби. Природжені вади розвитку.

2

9

Онтогенез організмів. Періоди розвитку плода. Патологічні порушення онтогенезу. Постнатальний період онтогенезу.

2

10

Тип Саркоджгутикові: лейшманії, трихомонади,трипаносоми. Тип Апікомплексні: токсоплазма. Життєвий цикл, лабораторна діагностика, патогенна дія та методи профілактики хвороб спричинених найпростішими паразитами людини.

3

11

Кров’яні сисуни — збудники паразитарних хвороб людини. Життєвий цикл альвеокока, стьожака широкого та ціп’яка карликового.

Ришти та філярії — паразити людини.

3

12

«Кліщі– мешканці житла та їх медичнезначення»

3

13

«Взаємозв’язок індивідуального та історичного розвитку.

Походження людини. Співвідношення біологічних і соціальних факторів у становленні людини на різних етапах антропогенезу»

4

Разом

33

Група М-24, М-25 « Медична біологія» 2 бригада

Підготовка к контрольної роботі по темам

Тема 4. Спадковість і мінливість організмів

Тема 5. Методи дослідження спадковості людини.

Тема 6. Генні хвороби людини та методи діагностики їх.

Тема 7. Хромосомні хвороби та методи діагностики їх.

Група МС-25 -2 бригада

Тема 4. Спадковість і мінливість організмів

Біологія.

Групи М14 -2 бригада, ЗТ-10, ЗТ-11,МРЛ-10практика

Нуклеїнові кислоти, будова, властивості, їхбіологічна роль.

Обмін речовин та енергії – основа функціонування біологічних систем. Особливості обміну речовин в автотрофних та гетеротрофних організмів.

Структури клітин, які забезпечують процеси метаболізму.

Пластичний обмін.